Kalendár

Február
P U S Š P S N
1
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018KOD
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018Opatrovateľský kurz
2
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018KOD
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018Opatrovateľský kurz
3
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018KOD
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018Opatrovateľský kurz
4
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018KOD
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018Opatrovateľský kurz
5
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018KOD
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018Opatrovateľský kurz
6
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018KOD
29. 12. 2017 - 6. 2. 2018Opatrovateľský kurz
7
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
8
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
9
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
10
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
11
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
12
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
13
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
14
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
15
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
16
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
17
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
18
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
19
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
20
20. 2. 2018 - 5. 3. 2018MOJ 04.03.2018 Sap
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
21
20. 2. 2018 - 5. 3. 2018MOJ 04.03.2018 Sap
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
22
20. 2. 2018 - 5. 3. 2018MOJ 04.03.2018 Sap
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
23
20. 2. 2018 - 5. 3. 2018MOJ 04.03.2018 Sap
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
24
20. 2. 2018 - 5. 3. 2018MOJ 04.03.2018 Sap
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
25
20. 2. 2018 - 5. 3. 2018MOJ 04.03.2018 Sap
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
26
20. 2. 2018 - 5. 3. 2018MOJ 04.03.2018 Sap
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
27
20. 2. 2018 - 5. 3. 2018MOJ 04.03.2018 Sap
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
27. 2. 2018 - 29. 3. 2018KO
28
20. 2. 2018 - 5. 3. 2018MOJ 04.03.2018 Sap
1. 2. 2018 - 31. 12. 2018Miestne spolky
13. 2. 2018 - 28. 2. 2018Činnosť
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018HARMONOGRAM 2018
12. 2. 2018 - 16. 3. 2018Valentínksa kvapka krvi 2018
22. 1. 2018 - 2. 4. 2018Vyhlásenie 2 % dane
27. 2. 2018 - 29. 3. 2018KO
Aktuality

Darovanie krvi

Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný čin pomohli uskutočniť.

Podporte nás

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali. Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža, dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

Kurzy

Naučte sa poskytovať prvú pomoc v našich 8, 16, 33 hodinových kurzoch prvej pomoci. Alebo si zvýšte kvalifikáciu absolvovaním kurzu opatrovania.

Aktivity

MOJ

Moj - Sap

čítaj viac

Miestne spolky 2018

Miestne spolky 2018

čítaj viac

Kampane

Slovenský Červený kríž hľadá záchrancov života

Medaily Za záchranu života bude Slovenský Červený kríž opätovne rozdávať aj v tomto roku. Vyzývame preto verejnosť na nominovanie ľudí, ktorí sa v uplynulom roku podieľali na záchrane iného človeka. Návrhy na ocenenie môže zaslať ktokoľvek do 15. marca 2018 prostredníctvom formulára. 
čítaj viac

Valentínska kvapka krvi

Od 12. februára 2018 do 16. marca 2018 organizujeme už 23. ročník kampane Valentínska kvapka krvi. Cieľom kampane je podporiť bezpríspevkové darcovstvo krvi a získať nových darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí. 
čítaj viac
Spolky